Cách reset dữ liệu trong bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để reset dữ liệu xong bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Mức lương, phụ cấp, giảm trừ 

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn Tiện ích –> chọn Reset dữ liệu. Tất cả dữ liệu đã được nhập trước đó sẽ được reset 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 36

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhập dữ liệu bảng mức lương, phụ cấp, giảm trừ
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục lương trong Quản lý bảng lương