Cách phê duyệt ý kiến của nhân viên trong thông báo nội bộ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Chỉ người duyệt thông báo mới được phép duyệt ý kiến trong trao đổi của nhân viên

Bước 1: Vào Thông báo nội bộ cần duyệt ý kiến

Bước 2: 

Cách 1: Trong thông báo ở phần trao đổi có hiện ý kiến của nhân viên nhưng chưa được duyệt, nếu đồng ý cho hiện nội dung trao đổi, người duyệt chọn “Hiện” ngược lại chọn “Ẩn”

Cách 2: Vào phần Duyệt ý kiến – Sẽ thấy các ý kiến trao đổi, nếu đồng ý cho hiện nội dung trao đổi, người duyệt chọn “Hiện” ngược lại chọn “Ẩn”

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu số công theo từng ca làm việc của nhân viên về file excel
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu số giờ tăng ca của nhân viên về file excel