Cách phê duyệt một yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ của nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Sau khi nhân viên gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin, người được cấu hình nhận thông báo sẽ nhận được thông báo đến tại trung tâm thông báo

Nếu tài khoản của bạn có tích hợp và đã kích hoạt email, khi đó sẽ có thông báo đến email

Để phê duyệt yêu cầu bạn có 2 cách như sau:
Cách 1: Click vào thông báo đến để tới nội dung yêu cầu

Bạn thực hiện Đồng ý hoặc Từ chối các thông tin thay đổi của nhân viên gửi tới

– Nếu bạn Đồng ý –> Chọn Duyệt –> Chọn Lưu để lưu các thông tin đồng ý thay đổi

– Nếu bạn Từ chối các thay đổi chọn Từ chối –> Nhập nội dung ghi chú lý do từ chối để nhân viên nắm được –> Nhấn nút Đồng ý

Cách 2: Xem các yêu cầu Chỉnh sửa hồ sơ nhân sự ở module Nhân sự

Từ menu HRM chọn Nhân sự

Chọn mục Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ

Tại đây bạn sẽ thấy các yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ đang chờ phê duyệt

Chọn yêu cầu chờ duyệt để thực hiện phê duyệt

Sau khi bạn thực hiện phê duyệt Yêu cầu, nhân viên gửi yêu cầu sẽ nhận được thông báo.

Với các yêu cầu được duyệt, thông tin thay đổi sẽ được cập nhật trong hồ sơ nhân sự của nhân viên đó

Lưu ý: Tài khoản nhận được thông báo và có quyền phê duyệt yêu cầu là người được cấu hình trong mục Quản trị phân hệ HRM+ –> Nhân sự –> Yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ nhân sự

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 86

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách người dùng xem lại các yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ nhân sự đã gửi đi