Cách phân quyền truy cập chức năng cho các thành viên trong một loại quỹ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Có 2 cách để cấu hình phân quyền chức năng:

  • Điều chỉnh từ giao diện Quản trị phân hệ OFFICE+
  • Điều chỉnh từ giao diện Danh sách phiếu thu/chi
  • Tài khoản quản trị của Quỹ (Hoặc Admin của tổ chức) mới có quyền Thiết lập
  1. Điều chỉnh từ giao diện Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 1: Từ Menu Quản trị phân hệ OFFICE+ chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Từ menu Đơn vị/cơ sở đã tạo chọn loại Quỹ muốn phân lại quyền chức năng

Bước 3: Chọn chuyển sang Tab Phân quyền 

Bước 4: Tích vào các quyền chức năng tương ứng với từng thành viên và Lưu lại

2. Điều chỉnh từ giao diện Danh sách phiếu thu/chi

Bước 1: Từ Office >> Chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Chọn Đơn vị cơ sở

Bước 3: Chọn Quỹ muốn thiết lập >> Bấm vào biểu tượng Bánh răng bên góc phải

Bước 4: Chọn qua Tab Phân quyền >> Tick chọn Quyền cho thành viên trong quỹ >> Sau đó bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 22

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm các loại quỹ vào trong một đơn vị/cơ sở
Bài tiếp: Cách cấu hình mẫu in cho từng loại phiếu thu, phiếu chi