Cách phân quyền cho thành viên tham gia dự án

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Chọn dự án muốn phân quyền cho thành viên tham gia dự án → Chọn Thiết lập

Bước 2: Chọn tab Thành viên –> chọn vào ô Thêm thành viên và chọn các thành viên muốn thêm → Bấm nút Thêm

Bước 3: Trong mỗi thành viên → Chọn biểu tượng phía bên phải để chọn quyền Thành viên hoặc Quản trị

Bước 4: Chọn Tab phân quyền → Chọn các chức năng tương ứng với từng quyền

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 103

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới các hạng mục trong dự án
Bài tiếp: Cách thêm mới 1 công việc trong dự án theo cấu trúc WBS