Cách phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập được các tính năng của module Hồ sơ nhân sự

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập được các chức năng trong module Quản lý hồ sơ nhân sự bạn làm như sau:

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Ở cột bên trái chọn Phân quyền ⇒ chọn “Nhóm quyền” 

Bước 3: Chọn Nhóm quyền chức năng tương ứng sẽ phân quyền cho nhóm người dùng

Bước 4: Chọn tab Người dùng ⇒ chọn Thêm

Bước 5: Chọn các nhân viên được gán vào nhóm quyền –> sau đó chọn Lưu

Lúc này các nhân viên được gán vào nhóm quyền sẽ có thêm các quyền tương ứng như trong nhóm quyền đã cấu hình

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 31

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập các danh mục sử dụng trong module Quản lý hồ sơ nhân sự
Bài tiếp: Cách phân quyền cho một người dùng truy cập được các tính năng của module Hồ sơ nhân sự