Cách phân quyền cho một nhóm người dùng truy cập được các chức năng trên module quản lý tài sản

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để một nhóm người dùng có thể Quản trị. truy cập,thêm, xem, sửa, xóa Quản lý tài sản trên FastWork bạn cần phân quyền tính năng cho tài khoản đó. Để thực hiện bạn làm như sau:

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Nhóm quyền ⇒ chọn Thêm để thêm mới một nhóm nhóm quyền

Bước 3: Sau khi thêm mới click chọn nhóm quyền mình vừa tạo, tích chọn chức năng của nhóm quyền (cột bên phải) ⇒ ấn lưu để hoàn tất

Bước 4 : Chọn người dùng bấm Thêm ⇒ chọn những tài khoản được phép sử dụng nhóm quyền quản lý tài sản vừa tạo => Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 35

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho một người dùng truy cập được các chức năng trên module quản lý tài sản
Bài tiếp: Cách phân quyền phụ trách quản lý tài sản