Cách phân quyền cho một nhóm người dùng có thể truy cập quản lý tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2 : Chọn phân quyền -> Chọn Nhóm quyền -> chọn nhóm quyền cần thêm người -> chọn chức năng cần thêm cho nhóm quyền và ấn Lưu

Bước 3 : Chọn Người dùng cần thêm và ấn Lưu để hoàn tất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho một người dùng có thể truy cập quản lý tuyển dụng
Bài tiếp: Cách phân quyền cho một nhóm người dùng có thể thêm mới hồ sơ tuyển dụng