Cách phân quyền cho một người dùng truy cập thông báo

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: TỪ menu HRM –> Chọn Quản trị phân hệ HRM+

hoặc: 

Bước 2: Trong giao diện quản trị phân hệ HRM+ –> chọn Phân quyền –> Chọn Người dùng –> Chọn nhân viên được chọn để truy cập thông báo –> Tích những chức năng nhân viên được phép sử dụng truy cập trong thông báo –> Chọn lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 1

Cùng Topics

Bài trước: Cách phân quyền cho nhiều người dùng truy cập thông báo
Bài tiếp: Cách theo dõi giám sát nhân viên chấm công trên máy tính