Cách phân quyền cho một người dùng truy cập được các chức năng trên module quản lý lịch họp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1:  Từ giao diện chính chọn OFFICE ⟶  “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2:Chọn “Phân quyền” → “Người dùng”, chọn tên người dùng được cấp quyền Đăng ký sử dụng tài nguyên → chọn “Chức năng”.

Bước 3: Tích chọn vào dòng “Quản lý lịch họp”, kiểm tra lại 1 lượt các chức năng mà người dùng này được phép rồi ấn “Lưu”

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 26

Cùng Topics

Bài tiếp: Phân quyền cho một nhóm người truy cập được các chức năng trên module Quản lý lịch họp