Cách phân quyền cho một người dùng được phép truy cập các chức năng trong Module Thu chi nội bộ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1:  Từ giao diện chính chọn OFFICE ⟶  “Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn “Phân quyền” → “Người dùng”, chọn tên người dùng được cấp quyền Thu chi nội bộ → chọn “Chức năng”.

Bước 3: Tích chọn vào dòng “Quản lý đăng ký tài nguyên”, kiểm tra lại 1 lượt các chức năng mà người dùng này được phép rồi ấn “Lưu”

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 296

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một nhóm người dùng được phép truy cập các chức năng trong Module Thu chi nội bộ
Bài tiếp: Tổng quan về mô hình quản lý thu chi nội bộ trên phần mềm Fastwork