Cách phân quyền cho một người dùng có thể truy cập quản lý tuyển dụng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1 : Từ Menu HRM chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2 : Chọn phân quyền -> Chọn Người dùng -> Chọn người dùng cần phân quyền -> Chọn chức năng cần thêm -> ấn Lưu để hoàn thành

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 154

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập một vòng tuyển dụng
Bài tiếp: Cách thiết lập một kế hoạch tuyển dụng