Cách phân bổ sung ca làm việc cho nhân viên bằng file excel từ bảng phân ca

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Nếu bạn cần bổ sung ca làm việc cho nhiều nhân viên, trong trường hợp này phần mềm hỗ trợ bạn tính năng thêm dữ liệu bằng file excel 

Bước 1: Từ menu HRM chọn –> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Hoặc:

Từ giao diện Cài đặt chung –> chọn Bảng phân ca

Chọn Tiện ích –> chọn Nhập dữ liệu 

Tiến hành tải file dữ liệu mẫu từ hệ thống để nhập dữ liệu đúng theo quy định của phần mềm FastWork 

Nội dung file mẫu:

Mã đăng nhập: Là mã đăng nhập của nhân viên lấy từ ở bên phần Admin >> Quản lý người dùng

Nhân viên: Họ tên của Nhân viên

Dãy hàng ngang đánh số thứ tự từ 1 – 31: Là từng ngày trong tháng

Hàng 2 (Các Kí tự chữ): Là mã Ca của từng ngày làm của nhân viên đó. 

Lưu ý: Nếu làm nhiều ca trong 1 ngày thì mỗi mã ca phân cách bằng dấu phẩy, các ca không có thời gian chồng đè.

Cách lấy mã ca: Xem thêm tại đây

Sau khi điền các trường thông tin đầy đủ –> chọn file để tải dữ liệu lên

Chọn tháng cần nhập dữ liệu

Đợi dữ liệu được tải 100% >> bấm Vui lòng tải file để đẩy dữ liệu lên

Lưu ý: 

1. Đẩy bằng file excel chỉ hỗ trợ cho danh sách chưa có Ca và chỉ đẩy lên 1 lần. Không thực hiện cập nhật và ghi đè cho những lần sau.

2. Chọn đúng tháng cần up dữ liệu. Ví dụ đang ở thời điểm tháng 7, Up dữ liệu cho tháng 8, chọn Bộ lọc thời gian chọn tháng 8 >> Sau đó tải file mẫu về điền thông tin và up lên.

3. Với những tổ chức có thời gian bắt đầu không phải là đầu tháng (Ví dụ: 5/7 – 5/8). Cần thực hiện up 2 lần trên 2 tháng phát sinh.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 213

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu bảng phân ca ra file excel
Bài tiếp: Cách thực hiện bổ sung phân ca làm việc cho nhân viên từ bảng phân ca