Cách nhập hàng theo phiếu trả hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Phiếu trả hàng

Bước 2: Chọn Mã phiếu trả hàng

Bước 3: Bấm vào Nhập trả

Bước 4: Sau khi bấm Nhập trả phần mềm hiển thị giao diện Nhập trả hàng. Ở đây mình có thể điều chỉnh số lượng nhập trả theo thực tế

Bước 5: Bấm Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất hàng theo phiếu bán hàng
Bài tiếp: Cách tạo đơn hàng từ Fastwork tự động đồng bộ sang Fastsale