Cách nhập dữ liệu báo giá từ file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện Quản lý Báo giá-> Tiện ích-> Nhập dữ liệu 

Bước 2: Thực hiện chọn file dữ liệu báo giá cần đẩy lên phần mềm-> Sau đó chọn Nhập file-> Vui lòng tải file
Lưu ý: Cần sử dụng file theo mẫu của phần mềm đã có bằng cách bấm chọn File mẫu để tải file mẫu về máy tính

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 91

Cùng Topics

Bài trước: Cách tạo hợp đồng trong báo giá
Bài tiếp: Cách thêm mới báo giá cho người cùng bộ phận/ngoài bộ phận