Cách nhập chiết khấu đơn hàng cho nhiều khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Khách hàng

Bước 2: Tick chọn vào những khách hàng cần thay đổi

Bước 3: Chọn vào mục Quản trị =>> Chiết khấu đơn hàng =>> Bảng ghi được chọn

Bước 4: Nhập % chiết khấu rồi sau đó bấm Nhập dữ liệu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhập hạn mức công nợ cho nhiều khách hàng
Bài tiếp: Cách nhập hạn mức công nợ từng khách hàng