Cách nhập bổ sung thêm thông tin còn thiếu cho hồ sơ nhân sự bằng file excel

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Nếu bạn đã nhập xong hồ sơ nhân sự lên hệ thống FastWork nhưng muốn bổ sung thêm các thông tin còn thiếu cho hồ sơ nào đó (gia đình, bằng cấp, quá trình công tác, thông tin hợp đồng,…), bạn cần thực hiện nhập bổ sung thông tin. Để thực hiện bạn làm như sau:

Bước 1: Từ menu HRM ⇒ chọn Nhân sự

Bước 2: Từ giao diện nhân sự chọn Quản lý

Bước 3: Từ giao diện Quản lý chọn “Tiện ích” ➝ “Nhập bổ sung hồ sơ

Bước 4: Để nhập được dữ liệu cần đảm bảo nhập theo đúng quy định của phần mềm. Chọn File mẫu… để lấy tệp mẫu của hệ thống. Sau đó sao chép dữ liệu trên tệp có sẵn vào tệp mẫu để tải dữ liệu lên

Bạn lưu ý để lựa chọn đủ các trường thông tin cần nhập theo các sheet tương ứng

Bước 5: Ấn “Chọn File…” & chọn đúng file hồ sơ nhân sự cần đẩy lên phần mềm sau đó chọn “Bắt đầu tải File”
Khi file đã được tải lên 100% thì ấn chọn “Nhập dữ liệu” để hoàn tất việc nhập hồ sơ nhân sự lên hệ thống

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 165

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhập bổ sung thông tin hồ sơ nhân sự trực tiếp trên phần mềm
Bài tiếp: Cách thêm mới một hồ sơ nhân sự trực tiếp trên phần mềm FastWork