Cách nhập bảng giá từng khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu Bán hàng chọn Khách hàng

Bước 2: Chọn tên Khách hàng

Bước 3: Bấm nút Sửa sau đó chọn Bảng giá sản phẩm

Bước 4: Thêm sản phẩm và cập nhật thông tin

  • Nhập thông tin sản phẩm ở mục thêm sản phẩm, hoặc tìm kiếm nâng cao
  • Sửa các thông tin về giá, VAT, Chiết khấu theo đơn hàng và theo từng sản phẩm

Bước 5: Bấm Cập nhật bảng giá và bấm Lưu

Cách nhập Khách hàng theo file

Bước 1: Chọn Nhập dữ liệu sau đó chọn Nhập bảng giá khách hàng

Bước 2: Tải file mẫu

Bước 3: Chỉnh sửa file mẫu và lưu

Bước 4: Nhập file mẫu đã chỉnh sửa ở Bước 3

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhập hạn mức sản phẩm từng khách hàng
Bài tiếp: Cách thêm mới danh sách Khách hàng