Cách nhân viên đăng ký ca làm việc theo ngày trong Quản lý chuỗi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để nhân viên đăng ký ca làm việc theo ngày thực hiện như sau:

  • Cách 1: Đăng ký ca làm việc trên máy tính

Từ menu OFFICE –> chọn Quản lý chuỗi

Chọn cơ sở nhân viên làm việc 

Chọn Quản lý phân ca –> chọn Đăng ký ngày

Thực hiện lựa chọn ca làm việc tương ứng với ngày cần đăng ký. Tại đây quản lý có thể thực hiện đăng ký ca cho các nhân viên khác, nhân viên thực hiện đăng ký ca cho cá nhân mình

– Đăng ký cho: Lựa chọn nhân viên đăng ký

– Ngày: Lựa chọn ngày cần đăng ký

– Chọn ca đăng ký: Lựa chọn ca làm việc tương ứng với ngày

– Bận: Ngày nào nhân viên bận không đi làm thực hiện tích vào ô Bận

– Thêm ngày đăng ký: Nếu đăng ký cho nhiều ngày thực hiện chọn thêm ngày bên dưới

– Ghi chú: Ghi chú thêm thông tin đăng ký (nếu có)

Sau khi điền xong thông tin chọn Lưu và gửi

Lưu ý: Trường hợp quản lý đăng ký ca cho nhân viên, quản lý có vai trò duyệt đăng ký luôn thì sẽ chọn nút Đăng ký và duyệt để thực hiện phê duyệt luôn lịch đăng ký này

Sau khi đăng ký xong trên bảng quản lý phân ca sẽ có danh sách ca đăng ký chờ duyệt hoặc thông tin nhân viên bận 

  • Cách 2: Đăng ký ca trên điện thoại di động​​​​

Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Chọn Đăng ký ca

Chọn dấu (+) để đăng ký ca cho từng ngày.

Nhập thông tin ca làm việc tương ứng với ngày cần đăng ký

Chọn Đăng ký hoặc Đăng ký và Duyệt nếu bạn được quyền duyệt đăng ký ca

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhân viên đăng ký ca làm việc theo tuần trong Quản lý chuỗi
Bài tiếp: Cách thiết lập thông tin chi tiết cho một cơ sở trong Quản lý chuỗi