Cách người dùng xem lại các yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ nhân sự đã gửi đi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để xem lại các yêu cầu chỉnh sửa của mình đã gửi và trạng thái phê duyệt ra sao bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Từ phần avatar bạn chọn Hồ sơ của tôi

Bước 2: Tại đây bạn sẽ xem được các thông tin nhân sự của chính mình:

Bước 3: Chọn dấu 3 gạch ⇒ chọn Yêu cầu chỉnh sửa để xem các yêu cầu đã gửi

Bước 4: Tại đây bạn sẽ thấy các yêu cầu đang chờ duyệt, yêu cầu đã duyệt hoặc yêu cầu bị từ chối

  • Click vào nội dung chi tiết cần xem thông tin
  • Với các yêu cầu chờ duyệt bạn có thể thực hiện Chỉnh sửa lại thông tin (nếu có)
  • Nếu bạn muốn hủy yêu cầu, không muốn chỉnh sửa thông tin đó nữa thực hiện chọn nút Hủy yêu cầu
  • Ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện trao đổi trong yêu cầu chỉnh sửa để bộ phận nhân sự nắm được thông tin (nếu muốn). Thực hiện @ gán tên người cần nhận được thông báo này
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 62

Cùng Topics

Bài trước: Cách phê duyệt một yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ của nhân viên
Bài tiếp: Hướng dẫn cách nhân viên gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin hồ sơ nhân sự