Cách mở khóa tài khoản bị khóa

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Tại giao diện Quản lý người dùng, tích chọn nhân viên đang bị khóa tài khoản 

Chọn Quản trị ⇒ Mở khóa tài khoản

Sau đó đặt lại mật khẩu cho tài khoản đó để tránh tình trạng đã mở khóa mà đăng nhập lại bị khóa

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 196

Cùng Topics

Bài trước: Cách khóa tài khoản người dùng
Bài tiếp: Cách đặt lại mật khẩu tài khoản