Cách mở khóa tài khoản bị khóa

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Nhân viên đăng nhập sai mật khẩu quá 5 lần phần mềm tự động khóa tài khoản, để mở khóa tài khoản làm theo các bước sau:

Bước 1: Từ menu ADMIN ⇒ chọn Quản lý người dùng

Bước 2: Tích chọn nhân viên đang bị khóa tài khoản 

Bước 3: Chọn Quản trị ⇒ chọn Mở khóa tài khoản

Bước 4: Nhập lời nhắn mở khóa cho nhân viên ⇒ chọn Đồng ý

Sau đó đặt lại mật khẩu cho tài khoản đó để tránh tình trạng đã mở khóa mà đăng nhập lại bị khóa

Link tham khảo cách đặt lại mật khẩu: https://help.fastwork.vn/kb/cach-dat-lai-mat-khau-tai-khoan/ 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 1
Lượt xem: 1349

Cùng Topics

Bài trước: Cách khóa tài khoản người dùng
Bài tiếp: Cách khóa tài khoản nhân viên