Cách lọc tìm đơn từ tôi đã duyệt cho nhân viên

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu HRM ⇒ chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Chọn Đơn tôi duyệt ⇒ dòng trạng thái chọn Đã duyệt. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các đơn từ mà bạn đã duyệt cho nhân viên theo thời gian đang chọn

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài tiếp: Phân quyền cho một người dùng có quyền chỉnh sửa đơn từ