Cách lọc tìm đơn từ của tôi đã gửi trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu OFFICE chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Tại giao diện Danh sách đơn từ chọn Đơn của tôi để xem lại các đơn đã gửi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách lọc tìm đơn từ của tôi đã được duyệt
Bài tiếp: Cách xuất dữ liệu đơn từ về excel