Cách liên kết sử dụng tài nguyên vào trong lịch họp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2 : Chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Đăng ký tài nguyên -> Nhóm tài nguyên -> Tên nhóm tài nguyên

Trường hợp chưa  nhóm tài nguyên thì ta sẽ thêm mới nhóm tài nguyên. Tham khảo ở phần cách thiết lập danh mục nhóm tài nguyên.

Bước 4 : Ở phần Module sử dụng, ta chọn thêm Meeting

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Cách thiết lập danh mục các loại cuộc họp
Bài tiếp: Cách thêm mới lịch họp