Cách lập kế hoạch chăm sóc khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu CRM chọn Quản lý chăm sóc khách hàng .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Tất cả kế hoạch →   chọn kế hoạch muốn lập lịch chăm sóc

Bước 3 : Từ giao diện chọn Khách hàng >> Chọn Thêm khách hàng

Bước 4 : Chọn khách hàng cần thêm vào lịch, điền đầy đủ thông tin, ấn Thêm khách hàng để hoàn tất.

  • Lưu ý : Có thể chọn cùng lúc nhiều khách hàng muốn lập lịch chăm sóc.
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 50

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa một kế hoạch chăm sóc khách hàng
Bài tiếp: Làm thế nào để xem lịch chăm sóc khách hàng trên điện thoại