Cách khóa tài khoản người dùng

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Cách 1: Tại giao diện Quản lý người dùng, tích chọn nhân viên cần khóa tài khoản

Chọn Quản trị ⇒ Khóa tài khoản

Cách 2: Từ cây đơn vị, click chuột phải vào user ⇒ Khóa tài khoản

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 37

Cùng Topics

Bài trước: Cách đưa người dùng vào bộ phận
Bài tiếp: Cách mở khóa tài khoản bị khóa