Cách in một mẫu đề xuất

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu WORK chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Vào một mẫu đề xuất cần in. 

Bước 3: Nhấn nút “In đề xuất” để in.

Bước 4: Thay đổi các thông tin và nhấn In để hoàn tất in đề xuất

Máy in đích: chọn máy in để in đề xuất
Trang: tất cả/ tùy chỉnh muốn in
Bố cục: Khổ dọc/ khổ ngang
Màu: in trắng đen hoặc in màu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 23

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục loại đề xuất mẫu
Bài tiếp: Cách thêm mới một đề xuất trên phần mềm (web và App)