Cách in một mẫu đề xuất

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Vào một mẫu đề xuất cần in.

Bước 3: Nhấn nút “In đề xuất” để in.

Bước 4: Save mẫu đề xuất về máy.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới một đề xuất trên phần mềm (web và App)
Bài tiếp: Cách thêm mới danh mục loại đề xuất mẫu