Cách in báo giá

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm chọn In trong báo giá 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới báo giá cho người cùng bộ phận/ngoài bộ phận
Bài tiếp: Cách tạo mới loại báo giá