Cách hủy lịch họp đã tạo

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp 

Bước 2: Chọn lịch họp cần hủy

Bước 3: Chọn Hủy để hủy lịch họp

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 41

Cùng Topics

Bài trước: Cách xác nhận tham gia cuộc họp
Bài tiếp: Cách xóa lịch họp đã tạo