Cách hủy lịch booking đã đăng ký

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2: Chọn Đăng ký tài nguyên =>> Chọn Tài nguyên sau đó bấm vào đăng ký của mình để hủy lịch

Bước 3: Chọn vào nút Hủy để hủy đăng ký này

Bước 4: Nhập lý do Hủy

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 13

Cùng Topics

Bài trước: Phân quyền cho một người dùng truy cập được các chức năng trên module Đăng ký sử dụng tài nguyên
Bài tiếp: Cách chỉnh sửa lịch booking đã đăng ký