Cách hủy duyệt đơn từ trên máy tính

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu OFFICE chọn Đơn từ chấm công

Bước 2: Tại thanh công cụ lọc phía bên trái màn hình, chọn Trạng thái “đã duyệt”, phần mềm sẽ tự động lọc những đơn đang ở trạng thái “đã duyệt”

Bước 3: Click vào đơn cần hủy duyệt đơn, phần mềm tự động hiển thị chi tiết nội dung đơn từ

Bước 4: Chọn “Hủy duyệt” để hủy duyệt đơn

Bước 5:

  • Đồng  ý nếu muốn hủy duyệt đơn
  • Huỷ bỏ nếu không hủy duyệt đơn
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 4

Cùng Topics

Bài trước: Cách duyệt đơn từ trên máy tính
Bài tiếp: Cách lọc tìm đơn từ tôi phải duyệt