Cách hoàn thành một đề xuất(Dành cho người thực hiện)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện WORK , chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Bước 2 : Từ giao diện chọn Tôi thực hiện –>chọn đề xuất để thực hiện

Bước 3: Nhấn vào chữ Hoàn thành để hoàn thành đề xuất

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 54

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới danh mục nhóm loại đề xuất
Bài tiếp: Cách theo dõi, quản lý các đề xuất trên phần mềm (web và App)