Cách gửi trao đổi trên một bảng lương tháng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Trong trường hợp bảng lương có sự sai sót hoặc bạn muốn nhắc nhở người quản lý vào thẩm định/kiểm tra/phê duyệt bảng lương, bạn có thể thực hiện trao đổi trực tiếp trên bảng lương đó.

Để gửi trao đổi bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1:  Từ menu HRM –> chọn Bảng tính lương –> chọn Bảng lương tháng

Hoặc: 

Bước 2: Kích chọn bảng lương cần thực hiện trao đổi

Bước 3: Tại tab Thông tin kéo xuống bên dưới để tới mục Trao đổi

Nhập @+tên người nhận và nhập nội dung trao đổi để gửi thông báo tới người cần trao đổi
Bấm Gửi để gửi trao đổi

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 76

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình mẫu in phiếu lương tháng trên phần mềm FastWork
Bài tiếp: Cách tính toán lại dữ liệu trên bảng lương tháng