Cách gửi email trong báo giá

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm chọn vào gửi email để gửi email báo giá 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 23

Cùng Topics

Bài trước: Cách xuất dữ liệu báo giá từ phần mềm
Bài tiếp: Cách tải báo giá