Cách giao nhanh nhiều công việc cho một người thực hiện

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Danh sách công việc (Tasks)

Bước 2: Bạn chọn vào các ô checkbox tương ứng với công việc cần gán người thực hiện

Bước 3: Sẽ có một thanh menu hiện ra –> chọn Người thực hiện  

Bước 4: Chọn thành viên thực hiện công việc –> Bấm Lưu thay đổi để thêm người thực hiện

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 10

Cùng Topics

Bài trước: Cách cấu hình phân quyền công việc
Bài tiếp: Cách tạo một công việc lặp lại trên phần mềm FastWork