Cách giao KPI cho một nhân viên/bộ phận

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 2 phút

Bước 1: Từ Menu KPI chọn Giao KPI

Bước 2: Chọn Thêm mới để thêm mới 1 phiếu giao KPI

Bước 3: Chọn bộ chỉ tiêu KPI đã thiết lập để tạo phiếu giao KPI

Bước 4: Sau khi chọn bộ KPI, chọn Đồng ý để chuyển sang màn hình điền thông tin phiếu giao KPI

Bước 5: Tại màn hình thông tin phiếu giao KPI, điền đầy đủ thông tin phiếu giao

 • Tên phiếu giao KPI: là tên phiếu KPI
 • Bộ phận được đánh giá: là bộ phận được giao chỉ tiêu KPI
 • Năm đánh giá: là năm đánh giá chỉ tiêu KPI
 • Ngày đầu kỳ đánh giá: là ngày đầu kỳ để đánh giá KPI. Có thể chọn số ngày từ 1 đến 30 ngày tùy theo từng đơn vị.
 • Người báo cáo: Người sẽ báo cáo KPI
 • Người thẩm định: Người thẩm định kết quả KPI
 • Người phê duyệt: là người duyệt kết quả kpi
 • Bộ KPI nhân viên áp dụng: là bộ KPI được chọn ở bước 4 để đánh giá nhân viên.
 • Danh sách nhân viên được đánh giá: là danh sách nhân viên của bộ phận được đánh giá KPI. Khi chọn bộ phận đánh giá KPI, toàn bộ nhân viên của bộ phận đó sẽ được tự động được thêm vào danh sách nhân viên được đánh giá KPI.
 • Tháng áp dụng: là tháng nào trong năm sẽ áp dụng bộ KPI này
 • Trạng thái: có 2 trạng thái là đang áp dụng và hết hạn.
 • Hạn báo cáo: là hạn mà người báo cáo phải báo cáo kpi
 • Hạn thẩm định: là thời hạn là người thẩm định phải thẩm định KPI
 • Hạn phê duyệt: là thời hạn mà người phê duyệt phải phê duyệt KPI

Lưu ý: Các trường có dấu * màu đỏ là các trường bắt buộc phải nhập thông tin. Các trường còn lại không bắt buộc nhập.

Bước 6: Sau khi điền đầy đủ thông tin, chuyển sang tab Giao KPI

Tại tab Giao KPI sẽ hiển thị một bảng bao gồm những tiêu chí mình đã xây dựng ở phần thiết lập bộ KPI. Cột cuối cùng không có tiêu đề dùng để xóa nhân viên ra khỏi danh sách chỉ tiêu KPI.

Bước 7: Ở mục giao KPI mình sẽ thêm hoặc sửa chỉ tiêu cho từng tiêu chi bằng cách click đúp vào ô chỉ tiêu từng nhân viên

Bước 8: Sau khi thiết lập xong mình bấm Lưu lại

Có thể bạn chưa biết:

       Mình có thể giao cho 1 nhân viên hoặc một vài nhân viên trong phòng ban bằng cách xóa những nhân viên nào không cần giao KPI

       Ở mục Thông tin, mình chọn bộ phận được đánh giá thì toàn bộ nhân viên sẽ tự động điền vào mục Danh sách nhân viên được đánh giá. Mình xóa nhân viên không cần giao KPI ở mục này.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 33

Cùng Topics

Bài trước: Cách đánh giá KPI
Bài tiếp: Cách thiết lập bộ KPI