Cách giao công việc trong cơ hội bán hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để giao công việc trong cơ hội bán hàng bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Từ giao diện Quản lý cơ hội bán hàng-> chọn Quy trình cần thêm mới công việc

Bước 2: Chọn cơ hội bán hàng cần tạo công việc

Bước 3: Chọn tab Công việc-> “Thêm công việc” để thêm mới 

Bước 4: Nhập đầy đủ thông tin công việc
Bấm “Lưu” để thêm mới thành công

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 7

Cùng Topics

Bài trước: Cách chuyển trạng thái cơ hội bán hàng
Bài tiếp: Cách thêm thành viên cùng bộ phận/ngoài bộ phận vào nhóm bán hàng trong quản lý cơ hội bán hàng