Cách giám sát hoạt động chấm công của nhân viên trên thiết bị di động

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ màn hình Trang chủ chọn GIÁM SÁT

Bước 2 : Chọn Chấm công

Bước 3 : Bấm vào thông tin chi tiết bạn muốn xem

Bước 4: Chuyển sang tab bản đồ nếu muốn xem vị trí trên bản đồ

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 12

Cùng Topics

Bài trước: Cách theo dõi giám sát nhân viên chấm công trên máy tính
Bài tiếp: Hướng dẫn cách nhập dữ liệu chấm công cho nhân viên vào bảng chấm công