Cách gán nhanh người phụ trách trên nhiều cơ hội khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thực hiện gán nhanh người phụ trách trên nhiều cơ hội khách hàng bạn thực hiện như sau

Bước 1: Từ giao diện quản lý cơ hội khách hàng, tích chọn các cơ hội cần gán người phụ trách –> chọn Gán nhanh-> chọn người phụ trách

Bước 2: Chọn người phụ trách cần gán vào cơ hội

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 26

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán nhanh người theo dõi trên nhiều cơ hội khách hàng
Bài tiếp: Cách trao đổi nhanh trên nhiều cơ hội khách hàng