Cách gán nhanh người phụ trách cho liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu CRM ⇒ chọn Liên hệ (Contacts)

Bước 2: Chọn liên hệ cần gán chọn Gán người phụ trách

Bước 3: Chọn nhân viên phụ trách ấn Lưu để hoàn tất

* Lưu ý: Bạn có thể chọn nhiều liên hệ để gàn người phụ trách cùng lúc.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 9

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem liên hệ chưa có người phụ trách
Bài tiếp: Cách sửa nhanh liên hệ