Cách gán nhanh người phụ trách cho liên hệ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ menu HRM chọn Quản lý liên hệ .

Bước 2 : Chọn liên hệ cần gán -> Gán người phụ trách .

Bước 3 : Chọn nhân viên phụ trách và ấn Lưu để hoàn tất .

* Lưu ý : Bạn có thể chọn nhiều liên hệ để gàn người phụ trách cùng lúc .

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 2

Cùng Topics

Bài trước: Cách xem liên hệ chưa có người phụ trách
Bài tiếp: Cách sửa nhanh liên hệ