Cách gán nhanh kênh bán hàng trong khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ màn hình danh sách khách hàng, chọn 1 hoặc nhiều khách hàng cần gán danh sách bằng cách tích chọn.

Bước 2: Chọn “Gán” để chọn mục cần dán vào khách hàng vừa được chọn ở bước 1 >> Chọn Kênh bán hàng

Bước 3: Chọn kênh bán hàng phù hợp và bấm Lưu.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 21

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới khách hàng
Bài tiếp: Cách gán nhanh khu vực bán hàng trong khách hàng