Cách gán người theo dõi trong danh sách khách hàng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ màn hình danh sách khách hàng, chọn 1 hoặc nhiều khách hàng cần gán danh sách bằng cách tích chọn >> Sau đó chọn Gán

Bước 2: Chọn “Người theo dõi” để gán vào khách hàng

Bước 3: Lựa chọn những người muốn gán theo dõi >> Sau đó bấm Lưu

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?😞 😐 😃

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cách gán loại khách hàng từ danh sách khách hàng
Bài tiếp: Cách gán nhanh bộ phận phụ trách trong khách hàng