Cách gán người phụ trách Hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm vào Hợp đồng cần gán người phụ trách

Bước 2: Bấm chọn Thêm người phụ trách

Bước 3: Chọn người phụ trách hợp đồng sau đó chọn vai trò và + để thêm người phụ trách trong hợp đồng.

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 32

Cùng Topics

Bài trước: Cách tìm kiếm hợp đồng đã thanh toán nhưng chưa xuất hóa đơn
Bài tiếp: Cách thêm mới hợp đồng từ file excel