Cách gán người phụ trách Hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Bấm vào Hợp đồng cần gán người phụ trách

Bước 2: Bấm chọn Thêm người phụ trách

Bước 3: Chọn người phụ trách hợp đồng sau đó bấm Thêm 

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 5

Cùng Topics

Bài trước: Cách cập nhật tình trạng thanh lý hợp đồng
Bài tiếp: Cách Cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng