Cách thay đổi người thực hiện nhiệm vụ tại một giai đoạn (workflow)

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để thay đổi người thực hiện nhiệm vụ ở một giai đoạn, thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ cần gán lại người thực hiện giai đoạn

This image has an empty alt attribute; its file name is image-665-1024x502.png

Bước 3: Click vào dấu mũi tên –> chọn Gán người thực hiện giai đoạn

Bước 4: Thay đổi người thực hiện và ấn Lưu

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 47

Cùng Topics

Bài trước: Cách nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao (Workflow)
Bài tiếp: Cách thêm mới công việc vào trong giai đoạn đang thực hiện của một nhiệm vụ (Workflow)