Cách duyệt đổi ca làm việc của nhân viên trong Quản lý chuỗi

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: 1 phút

Để thực hiện duyệt đổi ca ca làm việc của nhân viên thực hiện như sau:

  • Phê duyệt đổi ca trên web

Cách 1: Truy cập duyệt đổi ca từ trung tâm thông báo (quả địa cầu)

Cách 2: Truy cập nhật ký đổi ca để phê duyệt

Từ menu OFFICE –> chọn Quản lý chuỗi

Tại Danh sách cơ sở –> chọn Cơ sở cần duyệt yêu cầu đổi ca làm việc

Chọn Nhật ký đổi ca

Tại đây sẽ các thông tin yêu cầu đổi ca làm việc của nhân viên. Chọn nút Duyệt để thực hiện phê duyệt

Chọn Từ chối hoặc Đồng ý để xác nhận duyệt

  • Phê duyệt đổi ca trên di động

Cách 1: Truy cập duyệt đổi ca từ trung tâm thông báo (quả địa cầu)

Cách 2: Truy cập nhật ký đổi ca để phê duyệt 

Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Tại mục OFFICE –> Chọn Quản lý chuỗi

Chọn cơ sở cần duyệt yêu cầu đổi ca

Chọn sang tab NK đổi ca

Chọn yêu cầu đổi ca đang chờ duyệt –> chọn nút Duyệt

Chọn Từ chối hoặc Đồng ý để xác nhận

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 6

Cùng Topics

Bài tiếp: Cách duyệt đăng ký ca làm việc của nhân viên trong Quản lý chuỗi