Cách đưa người dùng vào bộ phận

Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ giao diện Quản lý người dùng, click chuột phải vào bộ phận tương ứng ⇒ Thêm quản lý hoặc Thêm nhân viên

Bước 2: 

  • Khi Thêm quản lý sẽ hiện danh sách nhân viên có quyền Trưởng nhóm (TN) ⇒ lựa chọn nhân viên và kích chọn Hoàn thành.
  • Khi Thêm nhân viên sẽ hiện danh sách nhân viên có quyền Nhân viên (NV)  ⇒ lựa chọn nhân viên và kích chọn Hoàn thành.
Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 347

Cùng Topics

Bài trước: Cách xóa người dùng ra khỏi hệ thống
Bài tiếp: Cách khóa tài khoản người dùng