Cách Đính kèm tệp trong hợp đồng

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần đính kèm

Bước 2: Chọn tab đính kèm->Chọn Tệp đính kèm

Bước 3: Bạn có thể tải tệp đính kèm từ máy tính hoặc đính kèm liên kết:

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 78

Cùng Topics

Bài trước: Cách điều chỉnh hợp đồng
Bài tiếp: Cách Cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng