Cách đính kèm tài liệu vào yêu cầu hỗ trợ

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn vào quy trình hỗ trợ ⇒ chọn 1 yêu cầu cần đính kèm 

Bước 3: Chọn Thêm đính kèm chọn đính kèm từ Máy tính hoặc Đính kèm liên kết chọn Thêm để hoàn thành

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 28

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm người phụ trách yêu cầu hỗ trợ
Bài tiếp: Cách trao đổi trong yêu cầu hỗ trợ