Cách đính kèm tài liệu vào trong cuộc họp

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp 

Bước 2: Chọn lịch họp cần đính kèm

Bước 3: Chọn Bổ sung => Đính kèm. Ta có thể đính kèm file hoặc link

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 14

Cùng Topics

Bài trước: Cách kết luận cuộc họp
Bài tiếp: Cách xác nhận tham gia cuộc họp