Cách đính kèm tài liệu dùng chung vào trong một quy trình (workflow) trên web

Đường dẫn:
Thời gian đọc ước tính: < 1 phút

Để đính kèm tài liệu dùng chung cho cả 1 quy trình công việc, thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK –> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Quy trình công việc cần đưa tài liệu lên

Bước 3: Ở thanh menu bên phải chọn Tài liệu 

Bước 4: Tại đây bạn có thể đính kèm 1 tài liệu từ máy tính hoặc đính kèm thêm 1 liên kết

Bài viết này hữu ích không?
Không thích 0
Lượt xem: 40

Cùng Topics

Bài trước: Cách thêm mới công việc vào trong giai đoạn đang thực hiện của một nhiệm vụ (Workflow)
Bài tiếp: Cách chuyển tiếp giai đoạn cho một nhiệm vụ đang thực hiện (Workflow)